Eliška B.

V trénerstve Martina Zachara sa spája mladý duch športovca s dynamikou osobného vývoja, ako aj napredovanie v športovej výchove a tenise jemu zverených detí. Priateľský a bezprostredný prístup oceňujú všetky deti, ktoré si dokáže prirodzene získať a som presvedčená, že nehovorím len za svoje. Osobne pozitívne hodnotím jeho snahu o precíznosť učenia tenisových pohybov či úderov, ako aj trpezlivosť s detskou hravosťou, ktorú vie šikovne využiť v prospech tréningu. Navyše pod záštitou trénera Emila Miškeho získavajú hodiny jeho trénovania dôraz efektivity a profesionality. Verím, že jeho úsilie i pozitívny prístup “učiť, trénovať a hrať” vzbudia spokojnosť mnohých ďalších rodičov a taktiež každého, kto má úprimný záujem byť v tenise viac než len čistý amatér.