Kondičný tréning

Kondičný tréning je zameraný na zvýšenie funkčných a psychických predpokladov športovca, najmä na upevnenie zdravia, harmonický a telesný rozvoj a predovšetkým na vytvorenie pohybového potenciálu. Ťažiskom kondičnej prípravy je rozvoj pohybového potenciálu hráča. Na tréningu uplatňujem rozvoj kondície prostredníctvom rôznych tenisových a bežeckých cvičení.

Cenník

15 € / 60 min.
120 € / 10 x 60 min.

poznámka: kurt / halu platí klient zvlášť