Tenisový tréning

Individuálne tréningy

Pri mládeži sa zameriavam na individuálny prístup, tréning je zameraný na rozvoj hráča, čo sa týka technicko-taktickej stránky a herných variácií, mojím cieľom je zamerať sa na konkrétne potreby hráča a pomôcť mu vyťažiť maximum z jeho potenciálu. Pri starších a rekreačných hráčoch sa snažím vytvoriť príjemný koncept tréningu zameraný na všetky údery, zvýšenie kondície a zdokonalenie techniky a pohybu. Počas letnej sezóny tréning prebieha v exteriéri, počas zimnej sezóny v nafukovacej hale. Tréning je zameraný na rozvoj sily, kondície, dbám na kvalitný strečing a špeciálne cviky zamerané na zvýšenie efektivity pri hraní tenisových úderov. Samostatná technika zahŕňa nácvik a rozvoj jednotlivých úderov (forehand, backhand, slice, volley, servis, lob, dropshot.)

Skupinové tréningy

Skupiny sú tvorené na základe veku a výkonnosti, výhoda skupinových tréningov je rozvoj súťaživosti, rozvoj taktickej stránky a vytvorenie tenisového kolektívu. Tréning je vhodný pre všetky kategórie tenistov, začiatočníci si počas neho osvoja základy, pokročilí vylepšia svoju techniku, pohyb po kurte a odstránia zlé návyky. Výhodou skupinového kurzu je vzájomné napredovanie 2-4 člennej skupinky hráčov podobných schopností a zapojenie skupinových cvičení do tréningu. Počas letnej sezóny tréning prebieha v exteriéri, počas zimnej sezóny v telocvični alebo nafukovacej hale, pričom máte na výber vždy viacero termínov v rôznych strediskách, prípadne je tréning možné po dohode uskutočniť vo vami vybranom stredisku.

Cenník

Individuálny tréning
22 € / 60 min.
200 € / 10 x 60 min.
Skupinový tréning dvaja
15 € / osoba / 60 min.
120 € / osoba / 10 x 60 min.
Skupinový tréning traja a viac
podľa dohody
Skupinový tréning deti do 13 rokov (2 - 4)
8 € / osoba / 60 min.
64 € / osoba / 10 x 60 min.

poznámka: kurt / halu platí klient zvlášť